Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar

Juraj Marković

Predsjednik Saveza

(ASK Scorpions)

juraj.markovic@hass.hr

Hrvoje Pavičić

v.d. 2. dopredsjednika Saveza

(ASK Slavonija)

hrvoje.pavicic@hass.hr

Davor Marković

1. dopredsjednik Saveza

(ASK Zrinski)

davor.markovic@hass.hr

Deni Špiranec

Tajnik Saveza

(ASK Legioanri)

deni.spiranec@hass.hr

Marko Jagar

2. dopredsjednik Saveza

(ASK Slavonija)

marko.jagar@hass.hr