Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar

DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE FIZIČKE OSOBE / FREELANCER

Uvjeti za članstvo u Savezu

Kandidat za članstvo u Savezu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
– mora biti punoljetna osoba
– iznimno rekreativni član može biti i maloljetna osoba u svrhu bavljenja ANTP – om uz suglasnost roditelja sukladno odredbama čl.12. st.2. Zakona o udrugama.
– protiv istog se ne smije voditi kazneni postupak ili postupak zbog sumnje u počinjenje težih prekršaja, ne smije biti prekršajno kažnjavan za nasilničko ponašanje, nanošenje teških tjelesnih ozljeda i sl., što dokazuje potvrdom o nekažnjavanju.
– mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

Dokumentacija za članstvo u Savezu

Dokumenti koji se moraju ispunit i poslati na adresu:
1. zamolbu za pristupanje HASS-u sa obrazloženjem (kratak tekst u kojem opisujete zašto želite pristupit Savezu)
Zamolba
2. pristupnicu za pristupanje HASS-u, koja se nalazi na sljedećem linku:
Pristupnica u HASS
3. izjavu o oslobađanju od odgovornosti, koja se nalazi na sljedećem linku:
Izjava o oslobađanju od odgovornosti HASS-a
4. presliku osobne iskaznice s obije strane
5. potvrdu o nekažnjavanju
6. potvrdu o uplati godišnje članarine sukladno odluci o članarini
Primatelj: HRVATSKI AIRSOFT SAVEZ, Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar, OIB 84890371648
IBAN: HR7924840081105097423
Iznos: SUKLADNO PRAVILNIKU
Opis plačanja: ČLANARINA
Kompletna dokumentacija šalje se na adresu saveza:
Hrvatski Airsoft Savez
Krste Frankopana 65
43000 Bjelovar

Online pristupnica  Vaši podaci:
  Ime i prezime *
  Email adresa *
  Broj mobitela*
  Potvrda email adrese *
  Adresa *
  Datum Rodjenja *
  Dokumentacija:
  Zamolba *
  Pristupnica *
  Izjava *
  Preslika osobne izkaznice *
  Potvrda o nekažnjavanju *
  Dokaz o uplati *
  Molimo da skenirane dokumente priložite u formatu AdobeReader (PDF) od max (3 MB) veličine

  Dodatna poruka
  Verifikacijski kod * captcha

  Polja označena sa * su obavezna za ispuniti
  Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se snjima postupa u skladu s propisima o zaštiti osobni podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija.

  DOKUMENTI ZA PRISTUPANJE KLUBOVI I UDRUGE

  Uvjeti za članstvo u Savezu

  Da bi netko postao punopravna članica HASS-a potrebno je da ispunjava sljedeće:
  – da ima registriranu udrugu
  – da pisanim putem na web stranici putem kontakta, ili na mail juraj.markovic@hass.hr pošalje upit o članstvu i na način da predstavi udrugu
  – članarina za savez propisana je pravilnikom o članarinama HASS-a

  Dokumentacija za članstvo u Savezu

  Dokumenti koji se moraju ispunit i poslati na adresu:
  1. izjava o suglasnosti sa statutom, pravilnicima i aktima
  Izjava o suglasnosti
  2. odluka o priključenju HASS-u
  Odluka o priključenju
  3. zahtjev za priključenjem HASS-u
  Zahtjev za priključenjem
  4. registar članova, ime i prezime, OIB, …
  Registar članova
  5. kopija Vašeg statuta, kopirajte i stranu na kojoj je vidljiv ig ovjere
  6. kopija obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD- od strane Državnog zavoda za statistiku
  7. kopije osobnih iskaznica predsjednika, dopredsjednika i tajnika
  Kompletna dokumentacija šalje se na adresu saveza:
  Hrvatski Airsoft Savez
  Krste Frankopana 65
  43000 Bjelovar

  Online pristupnica   Vaši podaci:
   Ime i prezime *
   Email adresa *
   Klub / Udruga *
   Funkcija*
   Broj mobitela*
   Potvrda email adrese *
   Adresa *
   Datum Rodjenja *
   Dokumentacija:
   Odluka o priključenju *
   Zahtjev za priključenjem *
   Izjava o suglasnosti *
   Registar članova *
   Kopija statuta *
   Kopija obavijesti *
   Osobna - Predsjednik *
   Osobna - Dopredsjednik *
   Osobna - Dopredsjednik 2
   Osobna - Tajnik *
   Molimo da skenirane dokumente priložite u formatu AdobeReader (PDF) od max (2 MB) veličine

   Molimo pri ubacivanju skenirani dokumenata kod kopije Vašeg statuta, kopirate i stranu na kojoj je vidljiv IG ovjere, kopija obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD- od strane Državnog zavoda za statistiku

   Dodatna poruka
   Verifikacijski kod * captcha

   Polja označena sa * su obavezna za ispuniti
   Suglasan sam da se moji osobni podaci koriste za obradu mog upita te da se snjima postupa u skladu s propisima o zaštiti osobni podataka. Slažem se s tim da će se ti isti podaci elektronski spremiti u obliku podataka ili informacija.