Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar

HASS – Hrvatski Airsoft Savez

Što je Hrvatski airsoft savez?

Hrvatski airsoft savez je savez udruga koje se bave airsoftom, a koje kao ciljeve svojih udruga imaju razvoj i napredak airsofta u RH, afirmaciju aktivnosti u široj društvenoj populaciji, te naposljetku afirmaciji airsoft aktivnosti kao nečeg pozitivnog, korisnog i zanimljivog.

Zašto članstvo u HASS-u?

Opće poznata činjenica je da je više ljudi pametnije od jednoga, ali i da je više ljudi snažnije u pregovorima sa institucijama, u ostvarivanju zajedničkih ciljeva i prava, a kako HASS ima dosta iskustva sa birokratskim poteškoćama koje je uspješno savladavao i sa manjim brojem članica, smatramo da veći broj članica samo donosi snagu centriranu u jednu jezgru, koja tada unificirano izlazi prema institucijama sa zahtjevima ili potrebama, te naposljetku, prilikom uspješne realizacije samog zahtjeva, benifit imaju sve airsoft udruge, a ne samo članice.

Nadalje, bitna činjenica je i ta da kao više udruga pod istim krovom možemo dijeliti zajedničke terene, rekvizite, opremu, jednostavnije se organizirati po pitanju prijevoza, otvoriti mogućnost edukacije na raznim poljima, kao što je za primjer nedavno dogovorena mogućnost polaganja ispita za radio ametere potpuno besplatno u dogovoru s Hrvatskim radio-amaterskim savezom.

Zašto svaki klub treba kupovati svoju opremu, što je u konačnici skuplje i kompliciranije i za održavanje i za korištenje, kada se može koristiti i nabaviti zajednička specifična oprema, od agregata, sustava komunikacije, audio ili video opreme, opreme za pripremu hrane ili za boravak na terenu, danas sutra službena vozila za prijevoz opreme ili igrača i dr.

S kojim institucijama HASS ima redovitu komunikaciju?

U pravilu s lokalnom i područnom samoupravom, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Lovačkim savezom i društvima, Hrvatskim olimpijskim odoborom, Županijskim i gradskim sportskim savezima, Hrvatskim streljačkim savezom, Hrvatskim šumama, fauktetima, učilištima i drugim pravnim osobama koje nemaju javne ovlasti.

Također intenzivna je suradnja i sa javnim glasilima, odnosno medijima u RH, kao način pozitivne promocije airsofta u RH.

Sve komunikacije koje su do sada obavljane sa bilo kojom od ovih institucija, rađene su u interesu cjelokupne airsoft zajednice, a kao rezultat zajedničkih napora u afirmaciji airsofta u RH kako bi nam sutra svima bilo bolje, sigurnije i jednostavnije bavljenje ovom aktivnošću.

Za što se zalaže HASS?

HASS kao ultimativne ciljeve ima slijedeće stvari:

100% sigurnost igrača
100% Fairplay
100% supporta svakoj svojoj članici ili nečlanici koja zatraži bilo kakav oblik pomoći
100% kvaliteta organizacije susreta i evenata
0% tolerancije prema svima koji pokušavaju izigrati pravila

Koji su uvjeti za pristupanje u HASS?

HASS sukladno Zakonu o udrugama među svoje redove može primiti isključivo registriranu udrugu građana koja u svojoj osnovnoj djelatnosti ima navedenu aktivnost - airsoft.

Udruga se prima u HASS nakon što podnese zahtjev za ulazak u HASS, a dalje će od strane stručne osobe po pitanju procedure biti upućena što i kako dalje.

Što se očekuje od članice HASS-a?

Da aktivno sudjeluje u radu saveza, predlaganjem, pomaganjem drugim članicama u organizaciji susreta, da nastoji detektirati negativne pojave u airsoftu, te reagira na njih na prikladan način.

Kada se klub/udruga može prijaviti za članstvo u HASS-u?

Bilo kada, jednostavno pošaljite upit na info@hass.hr da bi se htjeli pridružiti HASS-u, i tamo ćete u vrlo kratkom roku dobiti detaljne upute kako to učiniti i što vam je sve potrebno.

Dakle, prijem je otvoren za sve, konstantno, jedino što vaš prijem mora potvrditi skupština HASS-a koja je sastavljena od predstavnika klubova koji već jesu u sastavu saveza.

Registarski broj: 07001129
OIB: 84890371648
Naziv: HRVATSKI AIRSOFT SAVEZ
Skraćeni naziv: HASS
Sjedište: Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar
IBAN: HR7924840081105097423