Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar

 

Uvod

Ovim Uvjetima korištenja usluga Hrvatskog Airsoft Saveza (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između Hrvatskog Airsoft Saveza., sa sjedištem u Krste Frankopana 65, 43000 Bjelovar, upisano u registar udruga s (RB) 07001129, OIB: 84890371648, kao pružatelj usluga.

Na sve međusobne odnose između Hrvatskog Airsoft Saveza kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.

 

Uvijeti

Uvjeti korištenja vrijede za www.hass.hr
Web stranica hass.hr u vlasništvu je Hrvatskog Airsoft Saveza
Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge web stranice www.hass.hr, što podrazumijeva neregistrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama web stranice www.hass.hr
Pristupanjem web stranici www.hass.hr prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja.
Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja web stranice u bilo kojem trenutku.
Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem web stranici www.hass.hr upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
Sadržaj www.hass.hr je u vlasništvu Hrvatskog Airsoft Saveza. te je zaštićen.
Hrvatski Airsoft Saveza. daje pravo korisnicima koristiti sve usluge na www.hass.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe.
Uporaba sadržaja www.hass.hr u komercijalne svrhe je zabranjena kao i kopiranje, objava, javno izvođenje ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dijela bez dozvole Hrvatskog Airsoft Saveza.

Pristupom web stranicama putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik obvezuje na poštivanje i primjenu ovih Uvjeta.
Korisnik se obvezuje da neće:
– koristiti web stranice na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima
– unositi na web stranice ili distribuirati putem web stranica bilo kakve sadržaje protivne pozitivnim propisima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i slično
– koristiti web stranice za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba
– koristiti web stranice za slanje elektroničke pošte protivne ovim Uvjetima
– unositi ili distribuirati putem web stranica nelegalane software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, itd. Hrvatski Airsoft Saveza se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranica. Zadržavamo pravo izmjene sadržaja, pravo ukidanja web stranice, te pravo ograničavanja pristupa web stranici, sve bez najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja. Hrvatski Airsoft Saveza zadržava pravo spriječiti pristup web stranici IP adresama odnosno korisnicima s kojih se obavljaju radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.